SOHZ 2022

Plnění informační povinnosti pro poskytovatele, kteří v letech 2020 a 2021 financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu.


Nové předání dat OVP ÚOHS

Zvolte, pokud jste dosud neprovedli registraci a neobdrželi jste přihlašovací údaje.
Založení poskytovatele

Přihlášení do aplikace

Zvolte, pokud jste již registrovaný uživatel.
Přihlášení

Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech (roky 2020 a/nebo 2021) financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu na základě Rozhodnutí SOHZ*, musí splnit informační povinnost a jsou tedy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) vyzváni k předložení údajů o podporách vyplacených na základě zmíněného Rozhodnutí SOHZ. Potřebné údaje o vyplacených podporách je třeba Úřadu předložit s využitím této počítačové aplikace. Údaje do aplikace je nutné zadat nejpozději do 30. dubna 2022.

Poskytovatelé, kteří v roce 2020 a/nebo v roce 2021 poskytli vyrovnávací platby na základě Rozhodnutí SOHZ, si v této aplikaci založí účet a po přihlášení vyplní požadované informace o jednotlivých poskytnutých vyrovnávacích platbách.

Každé podané hlášení poskytovatele podpory (dále jen „Přehled“) bude zkontrolováno pracovníkem Úřadu. Po provedené kontrole bude Přehled ze strany pracovníka Úřadu

  1. odsouhlasen, což poskytovatel uvidí na svém účtu v aplikaci anebo
  2. bude záznam vrácen s komentářem k opravě.
Po odsouhlasení Přehledu ze strany Úřadu si poskytovatel vygeneruje Přehledy (dva soubory excel), které následně zašle do datové schránky Úřadu (ID datové schránky: fs2aa2t), a to nejpozději do 15. května 2022.

Na základě poskytnutých údajů Úřad vypracuje finální zprávu a zašle ji Evropské komisi. Zpráva bude poté zveřejněna na stránkách Evropské komise.

Pokud jste žádnou vyrovnávací platbu na základě Rozhodnutí SOHZ v letech 2020 a/nebo 2021 neposkytli, plnění informační povinnosti se Vás netýká. Není proto nutné se do aplikace registrovat ani žádným jiným způsobem uvědomit Úřad, že žádná vyrovnávací platba dle Rozhodnutí SOHZ z Vaší strany nebyla poskytnuta.

V případě potřeby konzultace ohledně postupu kontaktujte prosím Ing. Lenku Vytáskovou (tel. 542 167 917) nebo Ing. Markétu Mlčúchovou.

* Na základě Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“) (2012/21/EU), konkrétně jeho článku 9, je každý členský stát Evropské unie povinen každé dva roky předložit Evropské komisi zprávu o provádění Rozhodnutí SOHZ.

Tato zpráva má obsahovat podrobný přehled použití Rozhodnutí SOHZ na různé kategorie služeb, včetně odvětví sociálních služeb a nemocniční péče. Sběr dat a zpracování zprávy za Českou republiku zajišťuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.